Záruky a reklamace

ZÁRUKY A REKLAMACE

Pro spotřebitele:

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o zaplacení. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením jejím obvyklým užíváním. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Ohledně reklamace nás prosím nejprve kontaktujte na email apronista@apronista.cz popřípadě na telefonním čísle 605 546 569 a po následné dohodě nám reklamované zboží zašlete na adresu : APRONISTA s.r.o., Na Zápraží 898/5a, Liberec, 460 07.

Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení. Jako zákazník máte právo na úhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.

Kůže a celokožené zástěry : Pravá kůže se získává z kůže zvířat. Každé zvíře a následně i každá vyčiněná kůže (useň) je rozdílná
a nese znaky individuality. Škrábance od trnů, štípnutí hmyzem, záhyby na šíji, různé tukové
záhyby, žilky, bradavice, škrábnutí rohem, rány a jizvy větší i menší potvrzují autentičnost materiálu.

Žádné dvě kůže nejsou stejné strukturou a barvou, proto není ani pronikání barvy do kůže na celé ploše důsledně
rovnoměrné. Rozdíly ve struktuře a barvě kůže tedy vychází
z přírodních vlastností použitého materiálu, čímž dokazují originalitu a pravost kůže.

Pro podnikatele:

Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto vady projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout. Pokud by se však i v budoucnu vyskytly technologické vady z výroby, neváhejte nás kontaktovat a my se budeme snažit v co nejkratší době vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Ohledně reklamace nám prosím nejdříve popište vzniklé vady na email apronista@apronista.cz a po následné dohodě nám reklamované zboží zašlete na adresu : APRONISTA s.r.o., Na Zápraží 898/5a, Liberec, 460 07.