Záruky a reklamace

ZÁRUKY A REKLAMACE

Pro spotřebitele:

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o zaplacení. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením jejím obvyklým užíváním. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Ohledně reklamace nás prosím nejprve kontaktujte na email apronista@apronista.cz a po následné dohodě nám reklamované zboží zašlete na adresu : APRONISTA s.r.o., 8.března 12/3, Liberec 5, 460 05

Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení. Jako zákazník máte právo na úhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.

Pro podnikatele:

Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto vady projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout. Pokud by se však i v budoucnu vyskytly technologické vady z výroby, neváhejte nás kontaktovat a my se budeme snažit v co nejkratší době vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Ohledně reklamace nám prosím nejdříve popište vzniklé vady na email apronista@apronista.cz a po následné dohodě nám reklamované zboží zašlete na adresu : APRONISTA s.r.o., 8.března 12/3, Liberec 5, 460 05