Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost APRONISTA s.r.o., IČ 07480318, DIČ CZ07480318 se sídlem Na Zápraží 898/5a, Liberec III - Jeřáb, 460 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 20.9.2018 pod spisovou značkou C 42375, jako prodávající a na straně druhé je kupující.

KUPNÍ SMLOUVA

  • Uzavření kupní smlouvy

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Zásady ochrany osobních údajů jsou vymezeny samostatným dokumentem : GDPR


CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.


 

OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBJEDNÁVAT JE MOŽNO NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

  •  prostřednictvím elektronického obchodu na: www.apronista.cz (dále jen „e-shop“)

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  • Odstoupení od smlouvy

 

Všechny výrobky prezentované na tomto webu jsou kromě zástěr BASIC, HANDY a zástěr s NANO úpravou vyráběny na zakázku a dle zadání zákazníka. Z tohoto důvodu nelze uplatnit běžné ustanovení o odstoupení od smlouvy při koupi zboží na internetu. Zakázku lze po dohodě zrušit, ale pouze do tří dnů od uzavření zakázky. Pokud jste převedli peníze na  náš účet, budou Vám v tomto případě vráceny v plné výši. Po uplynutí lhůty 3 dnů od uzavření objednávky není možno zakázku zrušit ani od smlouvy odstoupit.

Na zástěry BASIC a HANDY, které vyrábíme do zásoby na sklad a nebudou na nich provedené žádné zákaznické úpravy (např. vyšití loga) se vztahují standradní obchodní podmínky. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba předem - bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

DODACÍ PODMÍNKY

Naší prioritou je, abyste si mohli sestavit zástěru, která bude dokonale ladit s Vaším podnikem a perfektně vám padne. Jedná se v podstatě o zakázkovou výrobu. Není tedy možné vyrábět zástěry předem "na sklad". S výrobou začínáme až po a zaplacení vaší objednávky. Po celou dobu budeme s vámi v kontaktu, budete vědět, v jakém stádiu výroby se vaše zakázka nachází. Samozřejmě jsme schopni přizpůsobit se např. datu otevření nového podniku nebo datu oslavy, pokud máte zástěru jako dárek.

Všeobecně můžeme říci, že 1 kus zástěry by měl být hotový do 1 týdne, středně velké zakázky okolo 20 kusů do dvou týdnů a větší zakázky nad 20 kusů nejpozději do tří týdnů. Může se ale stát, že i přes velkou skladovou zásobu, vámi vybraný materiál dojde a výroba se pozdrží (to se týká především velkých zakázek). O všem vás budeme ihned informovat a najdeme spolu nejlepší řešení k vaší spokojenosti.

ZPŮSOB DORUČENÍ

  • Osobní odběr

Zboží si můžete osobně vyzvednout po předchozí domluvě přímo u nás v dílně na adrese : APRONISTA s.r.o., Na Zápraží 898/5a, Liberec III - Jeřáb, 460 07.

  • Česká pošta

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta jak po České republice, tak i na Slovensko. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu  apronista@apronista.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí „Reklamačním řádem“ prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

  • Reklamace zboží 

Při reklamacích se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Více ohledně reklamací naleznete na ZDE

Místo uplatnění reklamace:

APRONISTA s.r.o.
Na Zápraží 898/5a
460 07, Liberec III - Jeřáb

tel : 605 546 569
e-mail: apronista@apronista.cz

 

  • Reklamace přepravních služeb

Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, postupuje kupující následovně:

Zásilku je nutné vždy prohlédnout před dopravcem.V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) je nutné ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese apronista@apronista.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "REKLAMACE", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup. Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Dopravce je povinen takový zápis sepsat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.